25 Σεπ 2011

Προμετρήσεις #2 - Δοκοί , Στύλοι από ελατό χάλυβα

Οι διατομές χαλύβδινων δοκών και στύλων , είναι συγκεκριμένες για κάθε χώρα και τα μήκη κυμαίνονται από 8 - 18 μ αναλόγων του τύπου και του ύψους της κάθε διατομής.

Η προμέτρηση εδώ ξεκινά με αποτίμηση των διατομών που θα χρησιμοποιηθούν αν και τα προγράμματα επίλυσης σιδηρών διατομών , δίνουν μέσα στα αποτελέσματά τους προμέτρηση για το συνολικό βάρος του χάλυβα .
Υπάρχουν πίνακες διατομών όπως αυτός που ακολουθεί που μας δίνουν πολύτιμη πληροφόρηση για τις διατομές που υπάρχουν , τα εμβαδά διατομής και βέβαια το εμβαδό της παράπλευρης επιφάνειας το οποίο μας χρειάζεται για να υπολογίσουμε τη συνολική ποσότητα της αντισκωριακής βαφής (π.χ. μινιάρισμα) .

Γνωρίζοντας τα μέτρα μήκους για κάθε διατομή καθώς και το βάρος ανά μέτρο μήκους , εύκολα προμετρούμε το συνολικό βάρος της κατασκευής με μια προσέγγιση 5% .

Πίνακες με πρότυπες διατομές σιδηροδοκών θα βρείτε εδώ ή και εδώ.Με ειδική παραγγελία είναι δυνατόν να κοπούν δοκοί ειδικής διατομής με κυψελοειδή διατομή , ιδιαίτερα όταν το βάρος και τα μεγέθη των ελεύθερων ανοιγμάτων θέτουν αρχιτεκτονικούς και κατασκευαστικούς περιορισμούς .  Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε εδώ.