26 Σεπ 2011

Χρήσιμα στοιχεία για τα δομικά πλέγματα


Τα δομικά πλέγματα χρησιμοποιούνται κυρίως για όπλιση σκυροδέματος μικρής περιεκτικότητας σε τσιμέντο το οποίο εδράζεται στο έδαφος. Εννοείται ότι πρέπει χρησιμοποιούνται αποστάτες οπλισμού για να εξασφαλιστεί η δέουσα επικάλυψη ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα οξείδωσης του χάλυβα λόγω ανιούσας υγρασίας.Ποιότητες Χάλυβα : Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010, διαμέτρων από Φ4.2 έως Φ8.5

Περισσότερα στοιχεία και δεδομένα για τις προμετρήσεις σας  θα βρείτε εδώ.