19 Οκτ 2011

Autocad : Σχεδίαση απλού παραλληλογράμμουΗ σχεδίαση παραλληλογράμμου είναι σχετικά απλή υπόθεση . Αρκεί να δείξουμε τις απέναντι πλευρές του ή να πληκτρολογήσουμε τις Χ, Y συντεταγμένες τους. Οι συντεταγμένες θα έχουν την μορφή : X,Y για το αρχικό σημείο και Χ,Υ για το τελικό σημείο (δηλαδή το απέναντι σημείο) του παραλληλογράμμου.

Σχεδιάζουμε σε μονάδες του "πραγματικού" κόσμου. Η κλίμακα επιλέγεται την ώρα της εκτύπωσης.