19 Οκτ 2011

Autocad : Σχεδίαση απλών γραμμών

Η σχεδίαση απλών γραμμών γίνεται εξίσου εύκολα. Μπορούμε να επιλέξουμε το σήμείο απ' όπου θα ξεκινήσει η σχεδίαση και τα υπόλοιπα σημεία να τα δώσουμε σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο κάθε φορά.

Π.χ. , επιλέγουμε το αρχικό σημείο με κλίκ του mouse στην οθόνη ή πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες του σε μορφή Χ,Y (για δισδιάστατη σχεδίαση) και στη συνέχεια πατάμε ENTER. Ακολούθως , μπορούμε να εισάγουμε τις συντεταγμένες του άλλου άκρου της γραμμής είτε με απόλυτες , είτε με σχετικές συντεταγμένες . Η εμπειρία έχει δείξει  ότι βολεύει περισσότερο με σχετικές συντεταγμένες. Αφού λοιπόν έχει οριστεί το αρχικό σημείο , για να καθορίσουμε ότι το επόμενο βρίσκεται 4 μονάδες δεξιά και 2 μονάδες πάνω από το αρχικό δίνουμε : @4,2 και πατάμε ENTER.

Αν ήταν 3 μονάδες κάτω από το αρχικό θα γράφαμε @4,-3 . 

Υπάρχει και πιο άμεσος τρόπος σχεδίασης : Αν δουλεύουμε με οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές (πατάμε το F8 για να ενεργοποιήσουμε αυτή την δυνατότητα) , απλά , δείχνουμε με το mouse την κατεύθυνση της γραμμής και απλά πληκτρολογούμε το μήκος της και μόνο.