2 Οκτ 2011

Όταν τα πράγματα περιπλέκονται ...

Πολλές φορές , κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με γνωστά προγράμματα στον υπολογιστή μας, αισθανόμαστε ότι "κολλήσαμε" αν και βρισκόμαστε λίγο πριν την εύρεση της λύσης.

Σκέφτηκα λοιπόν να μαζέψω κάποιες πηγές άμεσης και εύκολης on-line πληροφόρησης ώστε να υπάρξει εύκολη αναζήτηση όταν ... δυσκολέψουν τα πράγματα ...

Προβλήματα με τα Windows ...
http://www.windowsitpro.com/FAQs/JohnSavillsFAQs.aspx
http://support.microsoft.com/gp/winxpfaq
http://www.syncfusion.com/faq/windowsforms/default.aspx

Προβλήματα με το Excel
http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/
http://www.computerhope.com/excel.htm
http://www.exceltip.com/

Προβλήματα με την ασφάλεια και τους Ιούς
Αρκετά προγράμματα και μάλιστα δωρεάν θα βρείτε παρακάτω :
http://www.freewarefiles.com/category_17_250.html
http://www.freewarefiles.com/category_17_245.html
http://www.freewarefiles.com/category_17_248.html