4 Οκτ 2011

Οργάνωση δεδομένων (για προμετρήσεις/επιμετρήσεις κ.λ.π.)

Η οργάνωση του προϋπολογισμού σε σύνθετα-μεγάλα έργα , δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτείται μέθοδος , σωστή σειρά καταμέτρησης , καταγραφή λεπτομερειών κ.λ.π. Ακόμη και η σύνταξη απλών προμετρήσεων για μεγάλα έργα απαιτεί σύστημα και καταγραφή προκειμένου να κοστολογηθούν όλα όσα πρέπει να συμμετέχουν στην προμέτρηση. Στη συνέχεια , η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς , θα βασιστεί στην προμέτρηση για να δώσει μια προεκτίμηση του κόστους. Άρα είναι ζωτικής σημασίας η ανάγκη της σωστής οργάνωσης και της καταγραφής όλων των ποσοτήτων που θα προμετρηθούν και μετά θα συμμετέχουν στον προϋπολογισμό του έργου.

Τα παρακάτω δωρεάν προγράμματα , προτείνονται για όργάνωση πολύπλοκων έργων , είτε κατά χώρο / όροφο είτε κατά συνεργείο είτε κατά όμοια κτίρια  κ.λ.π.

http://www.freewarefiles.com/FishCode-Library-NET_program_49717.html
http://www.freewarefiles.com/EssentialPIM-Free-Edition_program_12826.html
http://www.freewarefiles.com/RedNotebook_program_56830.html
http://www.freewarefiles.com/PIM-Xtreme_program_37572.html
http://www.freewarefiles.com/KeyNote_program_2438.html


Πιστεύω να βοηθήσουν στην εύκολη οργάνωση και της δικής σας δουλειάς.