4 Οκτ 2011

Προετοιμασία προμετρήσεων για μεσαία - μεγάλα έργα

 Οι προμετρήσεις για μεγάλα οικοδομικά έργα συνήθως συντάσσονται ανά στάθμη ξεκινώντας από το υπόγειο . Εκεί προμετρούνται πέδιλα , πεδιλοδοκοί , σιδηρούς οπλισμός , επιφάνεια καλουπιών (ανάλογα με την συμφωνία) , τοιχεία ανύψωσης και φυσικά το ισχνό σκυρόδεμα εξυγείανσης μαζί με τον οπλισμό του (συνήθως πλέγμα με μέσο βάρος 6kgr/m2 επιφάνειας. Μετά υπολογίζουμε όγκο υποστηλωμάτων μέχρι το πάτωμα του υπογείου κ.λ.π. Όταν φτάσουμε στο ισόγειο δουλεύουμε ανά χώρο/δωμάτιο . Εκεί , αναλύουμε ομάδες ομοειδών εργασιών ώστε να γίνει καταγραφή όλων όσων θα συμμετέχουν στην προμέτρηση του συγκεκριμένου σταδίου .  Όσον αφορά επιχρίσματα και χρωματισμούς καταγράφουμε επιφάνειες τοίχων (συνήθως "σεντόνι" αν τα ανοίγματα είναι μικρά) και όταν μετράμε σεναζ , καταγράφουμε μέτρα μήκους .

Ανάλογα με το είδος των εργασιών , η καταγραφή γίνεται με τις κατάλληλες μονάδες μέτρησης και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι οι μεταλλικές κατασκευές χρειάζονται αντιοξειδωτική ή και αντιπυρική βαφή , τα κουφώματα με τζάμι απαιτούν διαφορετικές ποσότητες υποστρώματος και χρώματος για να βαφούν κ.λ.π. Η σωστή προμέτρηση και η καταγραφή λεπτομερειών θα οδηγήσει σε ακριβή προϋπολογισμό .

Αν και ο καθένας/καθεμιά μας , έχει τη δική του μεθοδολογία , μια γενική κατεύθυνση είναι η οργάνωση των προμετρήσεων από κάτω προς τα πάνω . Αρχίζουμε με γενικές εκσκαφές , προχωράμε με σκυροδέματα εξυγείανσης , με καλουπώματα , με όπλιση και σκυροδέτηση πεδίλων και πεδιολοδοκών κ.λ.π. Μια πρώτη οργάνωση και οι βασικοί υπολογισμοί γίνονται στο Excel και τα φύλλα εργασίας - ανά στάθμη - αντιγράφονται στο πρόγραμμα όπου θα κρατάμε τα δεδομένα συγκεντρωτικά. Η εικόνα που συνοδεύει το άρθρο , παρουσιάζει μια τέτοια οργάνωση.