25 Οκτ 2011

Μεθοδολογία για προμετρήσεις πλακών - δοκών

Οι προμετρήσεις των πλακών "στο χέρι" γίνονται απλά με κλιμακόμετρο και με το κομπιουτεράκι μας .
Όταν θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε λίγο τα πράγματα , ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία :

α. Ξεκινάμε την σχεδίαση των πλακών και των δοκών αλλά σε ξεχωριστά Layer και φροντίζουμε οι πλάκες να αποτελούν κλειστό γεωμετρικό σχήμα.
β. Τα δοκάρια σχεδιάζονται στο δικό τους Layer και μάλιστα με ξεχωριστό χρώμα.


Το σύνολο των κλειστών επιφανειών μας δίνει το συνολικό εμβαδό των πλακών . Πολλαπλασιασμένο με το "μέσο πάχος" πλάκας , βρίσκουμε τον όγκο του σκυροδέματος που θα χρειαστούμε για τις πλάκες . Αν πρόκειται για αμφιέρειστες πλάκες , υπολογίζουμε 65 κιλά σιδήρου στο κυβικό , αν πρόκετιται για τετραέρειστες μεγάλων ανοιγμάτων , θα υπολογίσουμε 85 με 90 κιλά σιδήρου στο κυβικό ώστε να έχουμε και μια καλή εκτίμηση του σιδηρού οπλισμού που θα απαιτηθεί.

Για τα δοκάρια, θα πρέπει να κάνουμε "τρυκ" το οποίο θα αναλύσουμε σε άλλο άρθρο. Η βασική ιδέα είναι να μετρήσουμε τα μήκη των γραμμών στο Layer "ΔΟΚΟΙ" , να διαιρέσουμε δια 2 οπότε θα έχουμε το συνολικό μήκος. Στην συνέχεια , χάρην συντομίας θα θέσουμε μέσο πλάτος τα 25 εκατοστά και μέσο ύψος τα 55 εκατοστά και θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση του όγκου του σκυροδέματος που θα απαιτηθεί.