4 Οκτ 2011

Αδρανειακά στοιχεία διατομώνΟι υπολογισμοί των αδρανειακών μεγεθών για διατομές διαφόρων σχημάτων και ειδών είναι θεμελιώδους σημασίας όταν εξετάζουμε την συμπεριφορά διαφόρων τύπων διατομών   σε κάμψη ή σύνθετη καταπόνηση. Τύποι για τον άμεσο υπολογισμό υπάρχουν στα links που ακολουθούν.