27 Νοε 2011

Σχηματικές αναπαραστάσεις δένδρων στο Autocad

Η φιλοσοφία σχεδίασης σε προγράμματα όπως στο Autocad , επιβάλλει την δημιουργία αυτόνομων σχεδιαστικών ενοτήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους με την μορφή block.

Τα blocks δημιουργούνται μία φορά αλλά μπορούν να ξιοποιηθούν πάρα πολλές φορές στα σχέδιά μας και αυτά των συνεργατών μας.

Τέτοια έτοιμα blocks μπορείτε να βρείτε εδώ.