27 Νοε 2011

Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών


Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.


Ισχύοντες Κανονισμοί

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για την μελέτη και κατασκευή κτιριακών έργων, όπως πχ.

α.Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 
β.Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός 
γ.Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος. 
δ.Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων. 
ε.Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων. 
...
...
Περισσότερα διαβάστε εδώ.