24 Νοε 2011

Προδιαγραφές υλικών που χρησιμοποιούνται σε αποχετευτικά δίκτυα


Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα αποχετευτικά δίκτυα πρέπει να πληρούν κάποιους κανόνες ποιότητας και συνδεσιμότητας και να ακολουθούν προδιαγραφές ώστε να μπορούν να πάρουν έγκριση και να διατίθεντραι στην αγορά.

Διαβάστε εδώ περισσότερα στοιχεία για τα υλικά αυτά.