16 Νοε 2011

Προσχέδιο για Τεχνική Προδιαγραφή Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα αποτελεί  υλικό νέας τεχνολογίας που είναι περισσότερο γνωστό με τον Αγγλικό όρο gunite και πρώτη φορά άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από τους σεισμούς της Θεσσαλονίκης το 1978.

Είναι ένα υλικό που προσφέρει υψηλή θλιπτική αντοχή, έχει καλή αντίσταση στη διάβρωση και τις χημικές ουσίες, καλή πρόσφυση με το υπάρχον σκυρόδεμα, με το χάλυβα, τον βράχο. Μπορεί να πάρει εύκολα οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα και να εφαρμοστεί χωρίς ξυλότυπο.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (gunite) πλεονεκτεί σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα σε συνθήκες όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, όπου απαιτούνται λεπτά στρώματα ή μεταβλητά πάχη.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έχει μια θεμελιώδη διαφοροποίηση σε σχέση με το κοινό μπετόν σε ότι αφορά τη σύνθεση. Το αρχικό μίγμα που εκτοξεύεται έχει διαφορετική αναλογία υλικών από το τελικά εγκατεστημένο υλικό. Αυτό οφείλεται στην αναπήδηση των υλικών. Έτσι η μελέτη σύνθεσης για να έχει τα σωστά αποτελέσματα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το ποσοστό των ανακλούμενων υλικών. Η σωστή εφαρμογή του για καλής ποιότητας κατασκευές απαιτεί εξειδικευμένους τεχνίτες. Για την κατασκευή και την εκτόξευση του χρειάζονται ειδικές συσκευές οι οποίες είναι μικρές και ευκίνητες.

Κατεβάστε το σχέδιο της προδιαγραφής από εδώ.


Πιστεύω να φανεί χρήσιμο.