6 Νοε 2011

Excel - Επιλογή δεδομένων με βάση απλά κριτήρια

Η διαχείριση των δεδομένων στο Excel γίνεται εύκολα μέσω των φίλτρων. Ειδικά τα αυτόματα φίλτρα , μας βοηθούν στην προβολή των δεδομένων μας που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αρχικά επιλέγουμε την γραμμή όπου βρίσκονται οι επικεφαλίδες των δεδομένων και από το menu Δεδομένα επιλέγουμε φίλτρο και μετά "Αυτόματο Φίλτρο" . Στη συνέχεια καθορίζουμε κάποιο κριτήριο στη στήλη που μας ενδιαφέρει και μετά το Excel προβάλλει μόνο τις γραμμές δεδομένων που πληρούν το κριτήριο που καθορίσαμε. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κριτήριο ήταν : ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ στη στήλη με τίτλο "Περιγραφή Εργασιών".