4 Δεκ 2011

Συμφωνητικά με συνεργεία και υπεργολάβους

Στα ιδιωτικά τεχνικά έργα , για λόγους οικονομίας χρόνου , πολλές φορές παρακάμπτουμε την διαδικασία λεπτομερούς καταγραφής των εργασιών που πρέπει να γίνουν καθώς και τις ενέργειες για την αποκατάσταση κακοτεχνιών. 

Αν και χρονοβόρο , προς αποφυγή παρερμηνειών , θα πρέπει να θεσπίζονται και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτέλεση των διάφορων εργασιών ώστε να είναι από την αρχή σαφές στους υπεργολάβους και στα συνεργεία , τι είναι αποδεκτό και τι όχι .

Διαβάστε εδώ σχετικά με υποδείγματα σύνταξης συμφωνητικών συνήθων οικοδομικών έργων.