15 Δεκ 2011

Τυπική διατομή πεζόδρομου


Σε μελέτες αναπλάσεων , αρκετές φορές θέλουμε να δείξουμε τις στρώσεις υλικών με τις οποίες θα κατασκευαστεί ο πεζόδρομος καθώς και τα στερεά εγκιβωτισμού.

Κατεβάστε το ενδεικτικό σχέδιο από εδώ.