15 Δεκ 2011

Υπομνήματα και παραδοχές επίλυσης στατικών μελετών

Στα σχέδια που συνοδεύουν τους ξυλοτύπους , είναι επιθυμητό πολλές φορές να εμφανίζονται παραδοχές που έγιναν κατά την επίλυση , κανονισμοί που χρησιμοποιήθηκαν κ.λ.π.

Εδώ θα βρείτε να κατεβάσετε zip αρχείο που περιέχει έτοιμες τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά , ανάλογα με την περίπτωση , θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις.