8 Ιαν 2012

Γενικές κατασκευαστικές διατάξεις


Γενικές κατασκευαστικές διατάξεις όπλισης δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε οικοδομικά έργα .

Οι κανοσνισμοί εμπεριέχονται και μάλιστα περιέχονται και πληροφορίες για την κατάλληλη κατά περίπτωση καμπύλωση των οπλισμών καθώς και για την ελάχιστη επικάλυψη αυτών .

Κατεβάστε το σχέδιο από εδώ.