8 Ιαν 2012

Λεπτομέρεια διαμόρφωσης δισδιαγώνιου οπλισμού
Λεπτομέρεια διαμόρφωσης οπλισμού και τήρησης προδιαγραφών για τις ελάχιστες απόστάσεις των οπλισμών από τα άκρα των δομικών στοιχείων.

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ.

Είναι συμβατό με Autocad 2007 ή νεώτερο καθώς και με Intellicad , zwCad , BricsCad κ.λ.π.