22 Ιαν 2012

Οn line πίνακες μεταλλικών διατομών

Εδώ θα βρείτε ενημερωμένους on-line πίνακες μεταλλικών πρότυπων διατομών μαζί με άλλα χρήσιμα στοιχεία καθώς και κατηγοριοποίηση διατομών με βάση την πλαστιμότητα.

Ειδικά αυτές τις εποχές πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να μην τρέχουμε εδώ κι εκεί για να μαζεύουμε χρήσιμες πληροφορίες μόνο και μόνο για να κάνουμε ευκολότερη τη δουλειά μας.