8 Μαρ 2012

Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 29-2-2012 ανακοίνωσε την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών .


Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ «με τη συνεργασία Πολιτείας, κοινωνίας και επιχειρήσεων του εξορυκτικού κλάδου διαμορφώσαμε μία ολοκληρωμένη  Εθνική Πολιτική με στόχο τη δημιουργία μίας οικονομίας η οποία θα αξιοποιεί αλλά και θα σέβεται το φυσικό πλούτο της  χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων. Οι φυσικοί πόροι που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να τους αξιοποιήσουμε για την αντιμετώπιση τόσο της οικονομίας όσο και της κλιματικής κρίσης». Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το βασικό περιεχόμενο, οι κύριοι άξονες πολιτικής και οι επιμέρους στόχοι της (Ε.Π.) που είναι οι ακόλουθοι:

«Η Εθνική Πολιτική (ΕΠ) για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου αναγνωρίζει την σημασία  των Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) για την πρόοδο, την διασφάλιση ενός υψηλού βιοτικού επιπέδου, τη δημιουργία ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας και νέων θέσεων απασχόλησης.  Παράλληλα πρέπει να διασφαλίζει με συνέπεια ότι η παραγωγή και η διάθεση των ΟΠΥ στην κοινωνία διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα διαβάστε εδώ.