2 Μαΐ 2012

Ελεγκτές Δόμησης - Ερωτήσεις και απαντήσεις που τους αφορούν

 Tο ΥΠΕΚΑ δημοσίευσε σετ ερωτήσεων - απαντήσεων  για τους ελεγκτές δόμησης.

Διαβάστε τις εδώ.

Πρέπει να τονιστεί ότι το έργο των Ελεγκτών Δόμησης παρακολουθείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), η οποία ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ).