13 Μαΐ 2012

Τεχνικές Οδηγίες από το ΤΕΕ για σκυροδέτηση

Η σκυροδέτηση σε θερμοκρασίες κάτω του "κανονικού" επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις στην αντοχή αλλά και στη διάρκεια ζωής των κατασκευών μας .


Βασικός άξονας των ενεργειών Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος ( Σ.Π.Μ.Ε. ) ήταν και είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση των Πολιτικών Μηχανικών. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος του Σ.Π.Μ.Ε. η οποία εργάστηκε χωρίς αμοιβή με κύριο σκοπό τη θέσπιση τεχνικών οδηγιών που μπορούν να ακολουθούνται από τους συναδέλφους συμβουλευτικά και παράλληλα με τον εν ισχύ κανονισμό οπλισμένου σκυροδέματος .

Διαβάστε παρακάτω τις Τεχνικές Οδηγίες του ΣΠΜΕ που αφορούν στη σκυροδέτηση.

Τεχνική Οδηγία 1 - Σκυροδέτηση με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τεχνική Οδηγία 2 - Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τεχνική Οδηγία 3 - Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες.

Πιστεύω να φανούν χρήσιμα και κατατοπιστικά για τους συναδέλφους.