3 Ιουν 2012

Ημερίδα σχετικά με τον ΚΑΝΕΠΕ - Εντυπώσεις - Σχόλια

Οι συμμετοχή του κοινού ήταν μεγάλη . Περισσότεροι από 400 συνάδελφοι παρακολούθησαν την ημερίδα . Λόγω της θεματολογίας , ακόμα και 1000 άτομα να χωρούσε το αμφιθέατρο , θα γέμιζε .
Μέχρι και στη σκάλα υπήρχαν συνάδελφοι. Ο χώρος έξω από το αμφιθέατρο , ασφυκτικά γεμάτος.

Αναπτύχθηκαν εισηγήσεις σχετικά με τα κεφάλαια που πραγματεύεται ο ΚΑΝΕΠΕ και αναλύθηκε στο που ακριβώς διαφοροποιείται από αυτά που ορίζει ο ευρωκώδικας για την επισκευή κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Έγιναν ερωτήσεις από το κοινό οι οποίες προσανατολίστηκαν στο αν και κατά πόσο υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν χειροπιαστές και κατανοητές οδηγίες στο τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει ο μηχανικός για να μελετήσει και να κατασκευάσει (με ευθύνη και συνέπεια) κάποιο έργο επισκευής .

Οι εισηγήσεις της ημερίδας βρίσκονται εδώ

Ευελπιστώ ότι σύντομα θα αναρτηθούν στην ίδια σελίδα και τα πρακτικά όπου θα έχουν καταγραφεί και όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν καθώς και οι απαντήσεις που δόθηκαν. Θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο.