3 Ιουν 2012

Υψίκορμες σιδηροδοκοί IPE


Παρακάτω μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών που αφορούν διατομές σιδηροδοκών θερμής έλασης κατηγορίας IPE . Η πρόσβαση είναι απλή μια και βασίζεται σε μορφή φύλλων εργασίας όπως στο Microsoft Excel ή στο Open Office Calc.

Η επεξεργασία των δεδομένων των κελλιών δεν έχει νόημα μια και τα δεδομένα αυτά έχουν προκύψει από γεωμετρικά και αδρανειακά στοιχεία πρότυπων διατομών .