7 Ιουλ 2012

Πράσινες διαδρομές με ... κοινόχρηστα ποδήλατα

Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Καρδίτσας για τις διαδρομές τους, επιδιώκει να εγκαταστήσει ο Δήμος Καρδίτσας αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του Πράσινου Ταμείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή της σχετικής πρότασης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεταισε 243.423,15 ευρώ. Το σύστημα θα αποτελείται από 60 ποδήλατα και 6 σταθμούς, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν 102 θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων (17 ανά σταθμό).

Παρόμοιο σύστημα φημολογείται ότι θα υιοθετηθεί και σε μεγάλο δήμο του λεκανοπεδίου αττικής με ευαισθησίες σε "πράσινες διαδρομές" και σε περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα. Υπάρχει υποδομή με μεγάλο δίκτυο πεζόδρομων - δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο δήμο ενώ οι θέσεις στάθμευσης λιγοστεύουν επικίνδυνα. Καλοδεχούμενο το ποδήλατο λοιπόν. Αρκεί να το προσέχουμε όλοι μας ...