26 Οκτ 2012

Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων για μονώσεις και στεγανώσεις


Πρόκειται για Τεχνικές Προδιαγραφές που αφορούν στην τοποθέτηση ή/και κατασκευή των θερμομονώσεων δαπέδων, δωμάτων και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων, καθώς και την στεγάνωση αυτών και προστασία τους από υπόγεια ύδατα .