26 Οκτ 2012

Τεχνική έκθεση για κατασκευή περίφραξης

Για να καταθέσουμε δικαιολογητικά και τεύχος σχεδίων για άδεια περίφραξης , μας ζητούν και μια συνοπτική τεχνική έκθεση .

Μπορείτε να την διαβάσετε αμέσως παρακάτω.