26 Οκτ 2012

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για οικοδομικά έργα

Πολλές φορές απαιτείται η παρουσίαση ενδεικτικού προϋπολογισμού οικοδομικών εργασιών , ειδικά αν ο ενδιαφερόμενος πελάτης πρόκειται να δανειοδοτηθεί για εργασίες ανακαίνισης .

Παρακάτω θα βρείτε ένα γενικό υπόδειγμα έχοντας κατά νου ότι κάποιες τράπεζες ζητούν την συμπλήρωση των δικών τους εντύπων.