14 Νοε 2012

Το Τορόντο "παραδίδει" μαθήματα σεβασμού στο περιβάλλον και όχι μόνο ...


Η πόλη του Καναδά συγκαταλέγεται ανάμεσα στις δέκα πιο «έξυπνες» πόλεις του κόσμου με βάση τον κατάλογο που δημοσίευσε το Co.Exist (συνυπάρχω), ένα σοβαρό αμερικανικό ιστολόγιο αφιερωμένο σε καινοτόμες ιδέες που υλοποιούμενες συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και οικολογίας και βιωσιμότητας.

Ιδέες για τέτοιες «έξυπνες» πόλεις δέχεται σε σχετικό διαγωνισμό το Βρετανικό Συμβούλιο.

 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να υποβληθούν ιδέες για τρόπους με τους οποίους τόσο η Ευρώπη όσο και η Βόρεια Αφρική μπορούν να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον και να μειώσουν τη ρύπανση.

 Οι αστικές μετακινήσεις και η διαχείριση απορριμμάτων μέσα από ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο του διαγωνισμού. Ηλεκτροκίνητα οχήματα και καινοτόμες ιδέες για το πώς οι πολίτες διαχειρίζονται τα αστικά απορρίμματα, ενδεχομένως και για την παραγωγή ενέργειας και κατά συνέπεια τη μείωση των εξόδων τους, συμπεριλαμβάνονται στο σκεπτικό.

Αρκετές τέτοιες ιδέες περιλαμβάνονται ή έχουν βρει εφαρμογή στον κατάλογο με τις δέκα πόλεις του Co.Exist. Πρώτη στη λίστα βρίσκεται η Βιέννη, η οποία εφαρμόζει προγράμματα με στόχο τη μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, βελτιωμένες αστικές μετακινήσεις και αλλαγή χρήσεων γης, με στόχο να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη χρήση «έξυπνων» τεχνολογιών για ένα ποιοτικότερο περιβάλλον.

Στο Τορόντο, δεύτερο στη λίστα και πρώτο στη Β. Αμερική, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε οικονομία μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας πήρε την πρωτοβουλία για ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακινήσεων με το μετρό.

Πηγή : www.kathimerini.gr - ΑΠΕ