5 Δεκ 2012

Προυπολογισμός κόστους ανά ομάδα εργασιών


Πρόκειται για προσεγγιστική εκτίμηση κόστους ανά κατηγορία εργασιών για συνήθη κτίρια κατοικιών . Δεν συμπεριλαμβάνονται κοινόχρηστοι χώροι ούτε υπόγεια . Τα ποσοστά συμμετοχής είναι εμπειρικά και βασισμένα στην πείρα κατασκευαστών που δραστηριοποιούνται σε εργολαβίες και υπεργολαβίες κατοικιών  . Αλλάξτε τις ποσότητες στα κίτρινα κελλιά και οι υπολογισμοί θα ενημερωθούν αυτόματα .