2 Δεκ 2012

Απλή εκτίμηση κόστους κατασκευής για κατοικίες

Πολλές φορές , η εκ των προτέρων εκτίμηση του ακριβούς κόστους για μια κατοικία , δεν καταλήγει με ασφάλεια σε κάποια αποτελέσματα που θα μπορούσαν να γενικευτούν . Η πείρα των κατασκευαστών οικοδομικών έργων , έχει καταλήξει σε κάποιες εμπειρικές τιμές κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας . Παρακάτω θα βρείτε ένα απλό εργαλείο υπολογισμού τέτοιου κόστους με συντελεστές εκτίμησης που ισχύουν μέχρι τώρα . Βέβαια , οι συντελεστές αλλάζουν αν πρόκειται για μεγάλο αστικό κέντρο ή κάποιο χωριό της επαρχίας . Όπως βέβαια μεταβάλλονται (αυξάνουν) με το πέρασμα του χρόνου.