14 Ιαν 2013

Εγκύκλιος εφαρμογής περί ελέγχου έργων και εργασιών δόμησηςΕγκύκλιος εκδόθηκε σήμερα από το ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης κατά τον νόμο 4030/2011.

Η εγκύκλιος που υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας , επιλύει άμεσα ορισμένες δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Ελεγκτών Δόμησης.

Ειδικότερα, σε κάποιες περιπτώσεις δημοσίων ή ιδιωτικών έργων δεν ζητήθηκε εγκαίρως η επιθεώρηση από ελεγκτές δόμησης στο στάδιο του προβλεπόμενου αρχικού ελέγχου, με αποτέλεσμα οι κατασκευές να μην θεωρούνται σύννομες, παρότι ζητήθηκε κανονικά ο έλεγχος σε επόμενα στάδια. Με την εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης επιλύεται αυτό το πρόβλημα και, για όσα έργα είναι ενταγμένα σε δράσεις του ΕΣΠΑ, απεμπλέκεται η υλοποίηση του έργου από διαδικαστικά προβλήματα.

 Κατεβάστε την εγκύκλιο από εδώ .