20 Ιαν 2013

Διαδικασία επισκευών : Εναρμόνιση ενεργειών με ΚΑΝΕΠΕ
Το παράρτημα αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Β/15.01.2013 και ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για την αποκατάσταση βλαβών από σεισμό σε υφιστάμενα τμήματα κτιριακών κατασκευών με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Μπορείτε να το διαβάσετε αμέσως παρακάτω .