20 Ιαν 2013

Μετατροπή τετραγωνικών εκατοστών σε ράβδους σιδήρου

Αρκετές φορές συμβαίνει να θέλουμε να έχουμε εναλλακτικές προτάσεις για τον οπλισμό δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα. Είτε γιατί οι διάμετροι για τις ράβδους οπλισμού  που επέλεξε αυτόματα το πρόγραμμα δεν μας βολεύουν είτε γιατί προτιμάμε μόνο κάποιες συγκεκριμένες διαμέτρους που έχει παραδοτέες η μικρή μάντρα οικοδομών στην πόλη ή το χωριό που γίνεται η κατασκευή .

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω on line εργαλείο ώστε εισάγοντας τα τετραγωνικά εκατοστά οπλισμού που προέκυψαν από την μελέτη , να πάρουμε προτάσεις που να αφορούν άλλες διατομές σιδηροπλισμού .