10 Φεβ 2013

Γραμματοσειρές για το Autocad

Εκτός από τις γνωστές γραμματοσειρές των Windows (Arial, Courier, Times Roman) , το Autocad αξιοποιεί εδώ και χρόνια διανυσματικές γραμματοσειρές τύπου *.shx

Είναι "ελαφρύτερες" σε απαιτήσεις μνήμης και επειδή δεν είναι συμπαγείς , όταν τυπώνονται , καταναλίσκεται λιγότερη ποσότητα μελανιού .

Δεν υποστηρίζουν όλες τους Ελληνικούς χαρακτήρες . Για όσες τους υποστηρίζουν , η αλλαγή γλώσσας γίνεται με Alt - Shift 

Μπορείτε να τις "κατεβάσετε" από εδώ .