10 Φεβ 2013

Υπόμνημα για στατικά σχέδια


Στα σχέδια στατικών , αυτά δηλαδή που παράγουν τα διάφορα προγράμματα στατικών , συνήθως ενσωματώνουμε κάποια blocks (έτοιμα προδιαμορφωμένα σχέδια) τα οποία περιέχουν κατασκευαστικές διατάξεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . 

Ενδεικτικό παράδειγμα με υπόμνημα θα βρείτε εδώ .