13 Φεβ 2013

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους ενεργειακούς επιθεωρητές ;


Χρήσιμα στοιχεία που καλό είναι να γνωρίζουμε για τους ενεργειακούς επιθεωρητές .

1. Ποιοι μπορούν να γίνουν προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές;
Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί,  Πτυχιούχοι Μηχανικοί
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη
χώρα μας,  με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και
επιστημονική εμπειρία,  σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών
εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 
2.  Μπορώ να δηλώσω και τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών;
Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών: 
(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων
(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης 
(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει και τις τρεις κατηγορίες.  

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ .