14 Φεβ 2013

Αναπροσαρμογή ενιαίων τιμολογίων δημοσίων έργωνΜε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη αναπροσαρμόζονται και συμπληρώνονται τα Ενιαία Τιμολόγια δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Ειδικότερα, η απόφαση αφορά στην έγκριση των αναμορφωμένων και συμπληρωμένων – σε σχέση με τα τιμολόγια του έτους 2009 – Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών για όλα τα δημόσια έργα και συγκεκριμένα:
 Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας, στα οποία παρουσιάζεται αύξηση τιμών στα χωματουργικά κατά ποσοστό 4,08%, στην οδοστρωσία κατά 0,70% και στη σήμανση – ασφάλεια κατά 0,65% και μείωση τιμών στα ασφαλτικά σε ποσοστό -5,67% και στα τεχνικά έργα σε ποσοστό -0,46%.

Τιμολόγια Υδραυλικών Έργων, που εμφανίζουν κατά κύριο λόγο μείωση τιμών και ειδικότερα στις εργασίες υδρογεωτρήσεων σε ποσοστό -21,52%, στις εκσκαφές σε ποσοστό -12,37% και στις καθαιρέσεις – αποξηλώσεις σε ποσοστό -13,88%. Μεμονωμένες αυξήσεις παρουσιάζονται σε ορισμένες εργασίες όπως πχ.: στις επιχώσεις σε ποσοστό 8,87% και στις στεγανοποιήσεις λιμνοδεξαμενών σε ποσοστό 8,24%.

Τιμολόγια Λιμενικών Έργων που εμφανίζουν μείωση σε όλες τις τιμές. 

Τιμολόγια Οικοδομικών έργων  που εμφανίζουν αισθητή μείωση σε όλες τις τιμές μέχρι και σε ποσοστό -27,64% στην κατηγορία κλιμακοστάσια – κιγκλιδώματα. 

Τιμολόγια Έργων Πρασίνου  που εμφανίζουν μείωση σε όλες τις τιμές , και τέλος

Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών που παρουσιάζουν μείωση σε ποσοστό -16,20% στις Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας και σε ποσοστό -6,02% στις Η/Μ εγκαταστάσεις υδραυλικών έργων.

Διαβάστε εδώ την σχετική Εγκύκλιο 7 .


Όλες τις αλλαγές στις τιμές καθώς και τα κείμενα για τα αναλυτικά τιμολόγια , μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ

Σχετική εγκύκλιος καθώς και όλα τα νέα τιμολόγια θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: www.ggde.gr.

Update 27-2-2013
Τελικά ψηφίστηκε το ΦΕΚ έγκρισης των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων (ΝΕΤ) .
Είναι το ΦΕΚ 363Β / 19-2-2013 . Η σχετική ανακοίνωση υπάρχει εδώ .