27 Μαρ 2013

Λογισμικό για υπολογισμό σύνθετων διατομών

Η εταιρεία Oasys , διαθέτει για δοκιμαστική χρήση τριάντα ημερών μία σειρά από προγράμματα σύνθετων διατομών κάτω από μονοαξονική και διαξονική ένταση . Σχεδιάζονται διαγράμματα αλληλεπίδρασης και υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη στα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής.

Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε εδώ .