27 Μαρ 2013

Τυπολόγιο για υπολογισμό όγκου σφαιρικής δεξαμενής


Κάποιες φορές χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας αναλυτικό τυπολόγιο για τον υπολογισμό χωρητικότητας δεξαμενής ανάλογα με το ύψος του υγρού στη δεξαμενή .

Ακριβής επίλυση προϋποθέτει ολοκληρώματα και καλή γνώση ολοκληρωτικού λογισμού

Ευτυχώς υπάρχουν "εργαλεία" στο internet που αναλαμβάνουν να μας βοηθήσουν .
Εκτεταμένο και καλά τεκμηριωμένο τυπολόγιο υπάρχει εδώ .