30 Μαρ 2013

Excel : Αποφυγή διπλοεγγραφών σε στήλη

Κάποιες φορές χρειάζεται να λάβουμε μέριμνα ώστε να ΜΗΝ μας "επιτρέπει" το ίδιο το Excel , μέσα στην ίδια περιοχή να υπάρχουν τα ίδια δεδομένα παραπάνω από μία φορά. Π.χ. αν περνάμε αριθμούς μητρώου ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ , είναι απόλυτα λογικό να θέλουμε να αποφύγουμε διπλοεγγραφές .

Για να αποφύγουμε λοιπόν τις διπλοεγγραφές στα κελλιά από Α1 ως και Α50  , ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα :

Επιλέγουμε  Validation (επικύρωση) από το Data menu και στη συνέχεια διαλέγουμε Custom και πληκτρολογούμε :  = COUNTIF($A$1:$A$50,A1) = 1 και στη συνέχεια πατάμε ΟΚ .

Αν πληκτρολογήσουμε ίδια δεδομένα , θα πάρουμε σχετικό μήνυμα σφάλματος που δεν θα μας επιτρέπει να προχωρήσουμε.