11 Ιουν 2013

Τεχνικές Οδηγίες για την εφαρμογή του ΝΟΚΟ ΣΑΤΕ πληροφορεί τυχόν ενδιαφερόμενους - κυρίως τα μέλη του  - για την ηλεκτρονική έκδοση τεύχους  «Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)» (ΥΠΕΚΑ) και την έντυπη διάθεσή του από τα Κεντρικά Γραφεία του Συνδέσμου (Φειδίου 14-16, Αθήνα, 5ος όροφος).