3 Σεπ 2013

Παράβολα για την ένταξη των αυθαιρέτων σύμφωνα με την νέα Υπουργική Απόφαση


Με βάση την νέα Υπουργική Απόφαση για τις αυθαίρετες κατασκευές , μετά την συζήτηση του ιδιοκτήτη με μηχανικό προκειμένου να υπάρχει πλήρης και σαφής εικόνα των αυθαιρεσιών  , τα παράβολα που θα καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο θα είναι:
 • 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.
 • 1.000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση άνω των 50 τ.μ. Και μέχρι 100 τ.μ., ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας από 100 τ.μ. Μέχρι 200 τ.μ.
 • 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. Και μέχρι 1.000 τ.μ.
 • 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. Και μέχρι 2.000 τ.μ.
 • 8.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. Και μέχρι 5.000 τ.μ.
 • 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.Ωστόσο, στα παράβολα τα οποία θα καταβληθούν περιλαμβάνονται ειδικές εκπτώσεις για τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες θα είναι:

 • 85% για άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω
 • 80% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω με ατομικό εισόδημα μέχρι 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ
 • 80% για παλιννοστούντες ομογενείς και Ελληνες πολίτες μουσουλμάνους της Θράκης
 • 50% για τέκνα παλιννοστούντων
 • 70% για τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειές με ατομικό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ
 • 30% έκπτωση για μακροχρόνια άνεργους.

Καλό θα είναι να μπει ευθύς εξαρχής  από την πολιτεία ένα μέτρο ορθής και αντικειμενικής αξιολόγησης των κριτηρίων για τις ευπαθείς ομάδες .

Στον Nέο Nόμο, προβλέπεται να μεταφερθούν και οι δηλώσεις τακτοποίησης οι οποίες είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του παλαιότερου νόμου. Η υποβολή δήλωσης για «τακτοποίηση» αυθαιρέτου στον νέο νόμο είναι υποχρεωτική, καθώς όπως αναφέρουν τα Νέα περιλαμβάνονται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες είναι πλέον αδύναμες. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνεται η πληρωμή παραβόλου, του οποίου το ύψος θα κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της αυθαιρεσίας.

Στη νέα ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού και επιστροφής χρημάτων εάν προκύπτει πως ο πολίτης έχει ήδη καταβάλει περισσότερα από όσα απαιτούνται σύμφωνα με τον νέο νόμο, ενώ ανάλογη πορεία αναμένεται να ακολουθηθεί και στις περίπου 700.000 περιπτώσεις για τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, οι οποίες ρυθμίστηκαν με τον Νόμο 3843/10 μέσω Πολεοδομιών. Οι ημιυπαίθριοι χώροι θα ενταχθούν στις μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις και θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν με τη συμπλήρωση της Ταυτότητας Κτιρίου μέσα σε τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στον νέο νόμο

Αίτηση την οποία υποβάλλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τουλάχιστον Υπεύθυνη δήλωση στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεί του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.
Εντυπο Ε9, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
Τεχνική έκθεση από τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο μηχανικό
Φωτογραφίες της κατασκευής

Σε περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια , χρειάζονται τα ακόλουθα αντίγραφα:

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια
Το τοπογραφικό διάγραμμα
Το διάγραμμα κάλυψης όπου σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής
Η κάτοψη  του ορόφου όπου σημειώνεται η αυθαιρεσία
Τομή της αυθαίρετης κατασκευής

Εάν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να επισυναφθούν:

Το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής
Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής
Τομή της αυθαίρετης κατασκευής
 Υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν απαιτηθούν.

Όλα τα σχέδια καθώς και οι τεχνικές εκθέσεις , όπου αυτές απαιτούνται εκπονούνται και υπογράφονται από τους κατά νόμον υπεύθυνους μηχανικούς . Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους για να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης.Πηγή : www.in.gr- www.kathimerini.gr - www.iefimerida.gr - www.capital.gr