25 Νοε 2013

Προμετρήσεις - ΙΙΙ

Κατά τη διάρκεια προμετρήσεων από εκτυπωμένα σχέδια , αρκετές φορές χρειάζεται να εκτιμήσουμε εμβαδά για επιχρίσματα και χρωματισμούς . Αρκεί να βρούμε και να αθροίσουμε μέτρα μήκους τοιχοποιϊας και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσουμε με το καθαρό ύψος ορόφου και μετά να αφαιρέσουμε τα ανοίγματα (τα μεγαλύτερα από 1.00 χ 1.00) για να βρούμε τα εμβαδά  προς επίχρισμα ή βαφή . Αυτά , για τοιχοποιϊα σταθερού ύψους . Διαφορετικά εκτιμάμε το μέσο ύψος και με γινόμενο με το υπολογισμένο μήκος καταλήγουμε στο εμβαδό προς επίχρισμα ή βαφή . Επίσης , δεν παραλείπουμε να υπολογίσουμε το εμβαδό της κάτοψης των συγκεκριμένων χώρων διότι σίγουρα θα χρειαστεί να περαστεί  στην οροφή αυτών των χώρων.
Όταν πρέπει να εκτιμήσουμε μέτρα μήκους κρασπέδων , απλά μετράμε αυτά τα μήκη με κλιμακόμετρο στο εκτυπωμένο σχέδιο και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε επί 2 εφόσον και στις δύο πλευρές της οδού θα μπουν κράσπεδα.

Οι εκτιμήσεις όμοιων στοιχείων (π.χ. στύλων ηλεκτροφωτισμού) γίνεται με απλή καταμέτρηση σε ήδη εκτυπωμένο σχέδιο . Αν όμως συζητάμε για αρχείο στο Autocad , η αυτόματη καταμέτρηση block θα βοηθήσει πολύ . Άλλα σχεδιαστικά προγράμματα όπως το Archicad , έχουν λογική αντικειμένων στο σχέδιο οπότε η καταμέτρηση αλλά και η όποια προμέτρηση γίνεται απλούστερα .

Οι προμετρήσεις εμβαδών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία στα εκτυπωμένα σχέδια , αρκεί να σημειώνουμε τα εμβαδά που έχουμε αθροίσει . Στα ψηφιακά αρχεία σχεδίου , μέσω μακροεντολών μπορεί να προκύψει εύκολα το τελικό εμβαδό αρκεί να αναφερόμαστε σε σκλειστές Polylines και να είμαστε βέβαιοι ότι δεν παραλείψαμε κάτι στην καταμέτρηση . Αν δεν θέλουμε να καταφύγουμε σε μακροεντολές , επιλέγουμε προσεκτικά τις Polylines που μας ενδιαφέρουν και φροντίζουμε να δούμε τα Properties (τις ιδιότητες δηλαδή) όλων των χώρων - κλειστών περιοχών που επιλέξαμε.