23 Φεβ 2014

Scentific calculators for android smartphones - tablets


Τα κινητά ή τα tablets με android μπορούν να αξιοποιήσουν εφαρμογές οι οποίες είναι ευέλικτες και παραμετρικές ενώ απαλλάσσουν τον κάτοχό τους από την ανάγκη μεταφοράς και ειδικού scientific calculator . Διαθέτουν τριγωνομετρικές / στατιστικές / οικονομικές κλπ συναρτήσεις ενώ κάποια κάνουν πράξεις με κλάσματα , με μιγαδικούς αριθμούς κ.λ.π.
Θα παρουσιάσουμε κάποιες εφαρμογές οι οποίες θα βοηθήσουν καποιον που βρίσκεται εκτός γραφείου ώστε να κάνει κάποιους υποογισμούς χωρίς να ψάχνει τυπολόγια , βιβλία κ.λ.π.General Scientific Calculator 


Διαθέτει τριγωνομετρικές , αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις , πράξεις μέσα σε παρενθέσεις , λογαριθμικές και εκθετικές συναρτήσεις, λογικές συναρτήσεις  κ.λ.π.

Θα το βρείτε εδώ .
Scientific Calculator Math
Εκτός των κλασσικών δυνατοτήτων , ενσωματώνει διαχείριση κλασμάτων , υπολογισμό ολοκληρωμάτων κ.λ.π.

Θα το βρείτε εδώ .
Graphing Calculator by MathLab


Επιτρέπει αποτίμηση εξισώσεων με τιμές στις μεταβλητές , δημιουργεί γραφικές παραστάσεις, διαθέτει τριγωνομετρικές , υπερβολικές συναρτήσεις , κάνει πράξεις με μιγαδικούς κ.λ.π.

Ανακαλύψτε το εδώ .