31 Ιαν 2011

Πρότυπα για παραδοχές φορτίσεων

Ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή καθώς και τον προορισμό του έργου , είναι καλό να υπάρχει κάποιος κατάλογος όπου να φαίνονται οι παραδοχές φόρτισης των δομικών στοιχείων καθώς και οι κανονισμοί στους οποίους βασιζόμαστε.


Ουσιαστικά , τα φορτία αλλάζουν ανάλογα με τη χρήση της κατασκευής αλλά έχουμε κατά νου ότι αυτά τα τροποποιούμε κατά περίπτωση. Ο πίνακας με τις παραδοχές περιέχει κάποια πράγματα που είναι σταθερά και αμετάβλητα όσο βασιζόμαστε στους ίδιους κανονισμούς.Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ : 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου και την ποιότητα σκυροδέματος και χάλυβα , τροποποιείστε το κατά βούληση. Είναι συμβατό με Autocad 2007+ ή και Intellicad/BricsCad κ.λ.π.