2 Φεβ 2011

Πρότυπα για προμετρήσειςΟι προμετρήσεις των δομικών έργων με σκοπό την προκοστολόγηση αυτών , δεν εμφανίζουν κάποια δυσκολία αν εξαιρέσει κανείς την μεθοδολογία και την τυποποίηση της διαδικασίας καταγραφής και κοστολόγησης όλων αυτών που τελικά θα συμμετέχουν στην προμέτρηση.


Παρόμοιες προμετρήσεις συνήθως συντάσσονται σε Excel λόγω της καταλληλότητας του συγκεκριμένου προγράμματος για αυτόματο επαναϋπολογισμό όταν αλλάξουν κάποιες διαστάσεις δομικών στοιχείων.

Γενικά , δεν γίνονται αυτόματα δεδομένου του γεγονότος ότι κάποιος μηχανικός θα πρέπει να έχει στα χέρια του κάποιο προσχέδιο ώστε να ξεκινήσει κάποιος να προμετρά σε συγκεκριμένη βάση.

Οι προμετρήσεις σιδηρού οπλισμού , είναι πιο απαιτητικές λόγω των πολλών και ξεχωριστών τεμαχίων οπλισμών που συμμετέχουν στην όπλιση των δομικών στοιχείων. Και πάλι όμως , αν κάποιος θέλει να κάνει μια πιο χονδροειδή προσέγγιση , μπορεί να υπολογίσει τα κυβικά μέτρα του σκυροδέματος και στο σύνολο , με παραδοχή 110kgr οπλισμού / κυβικό μέτρο σκυροδέματος , να υπολογίσει πόσο περίπου οπλισμό θα χρειαστεί.


Η παραπάνω ανάλυση δεν δίνει φυσικά πληροφορίες για βάρη οπλισμού ανά συγκεκριμένη διάμετρο αλλά μόνο μια προσέγγιση όσον αφορά το βάρος του οπλισμού που τελικά θα χρειαστούμε. Απλά ώστε να έχουμε στο νου μας κάποιο κοστολόγιο , έστω κατά προσέγγιση.

Σύντομα θα υπάρξουν τέτοια υποδείγματα - πρότυπα για να κατεβάσετε και να επεξεργαστείτε στο δικό σας υπολογιστή.

Θα γίνει προσπάθεια ώστε να υπάρχουν και κάποια σκαριφήματα των δομικών στοιχείων που θα προμετρούνται ώστε να υπάρχει εποπτεία και να αποφεύγονται σφάλματα.