25 Φεβ 2011

Προμετρήσεις/Επιμετρήσεις - Συμβουλές οργάνωσης

Αναμφίβολα το Excel είναι σπουδαίο εργαλείο για τον μηχανικό που ενδιαφέρεται να έχει οργανωμένες τις προμετρήσεις ή τις  επιμετρήσεις του και να παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών του.

Η οργάνωση , ανά οικοδομικό έργο , μπορεί να γίνεται σε βιβλίο εργασίας το οποίο θα περιέχει αρκετά φύλλα εργασίας , τόσα όσες είναι και οι "στάθμες" του έργου (θεμελίωση , υπόγειο ... κλπ)


Πριν περάσουμε σε ποιό συγκεκριμένα θέματα , θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα της τυποποίησης ώστε ανά στάθμη , να "μαζεύουμε" τα αποτελέσματα και να μην έχουμε πηγές απώλειας κόστους.


Μια προμέτρηση γίνεται ώστε να μπορέσει να υπάρξει κάποια προκοστολόγηση - προσφορά σε πελάτη ενώ η επιμέτρηση βασίζεται σε εργασίες που ήδη έχουν γίνει και καταγράφονται ώστε να υπολογιστούν σωστά και να παρουσιαστούν πινακοποιημένα και εύληπτα με σκοπό να πληρωθούν.

Όταν θέλουμε να υπολογίσουμε εμβαδό σιδηρού οπλισμού , θα πρέπει κάπου στο φύλλο εργασίας μας να υπάρχει πινακάκι σαν το παρακάτω το οποίο θα μας βοηθήσει να κάνουμε γρήγορα και σωστά τους υπολογισμούς μας.


Τυχόν υπολογισμοί θα γίνουν με βάση το ειδικό βάρος του χάλυβα 7.85 t/m3 και την διάμετρο της βέργας/ράβδου του σιδήρου (σε mm , π.χ. Φ16 σημαίνει διάμετρο 16 χιλιοστά) 

Ακόμη περισσότερες συμβουλές θα βρείτε εδώ.