10 Μαΐ 2011

Πρότυπα διάταξης για σχεδίαση λεπτομερειών μεταλλικών υποστέγων

Τα σχέδια λεπτομερειών μεταλλικών κατασκευών - ειδικά στο στάδιο οριστικής μελέτης - γίνονται σε κλίμακες όπου φαίνονται οι λεπτομέρειες έδρασης & συναρμολόγησης. Σε οριστική μελέτη οι διαστάσεις εκφράζονται σε χιλιοστά και η κλίμακα μπορεί κατά περίπτωση να φτάσει το 1:1 .

Το πρότυπο διάταξης που μπορείτε να κατεβάσετε , περιέχει περίγραμμα χαρτιού , πινακίδα (για 1:20) και βέβαια κάποιες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες . Αλλάζουν βέβαια ανά έργο αλλά για τυπικά βιομηχανικά υπόστεγα ύψους 6 - 8μ και ανοίγματος 12 - 16 μ , συνήθως υπάρχουν αρκετές ομοιότητες από έργο σε έργο


Κατεβάστε το πρότυπο από εδώ και αξιοποιείστε το .

Πιστεύω να σας φανεί χρήσιμο.